Finns det några biverkningar eller risker med att vara en äggcelldonator Aggdonationegv

Att bli gravid mycket snabbare

  • Lar dig hur du blir snabbare
  • Vagen att bli forvantans snabbare
  • Hur man vantar sig snabbare
  • Tips for att fa vanta snabbare

Ge en subkutan injektion

Konstgjord insemination Det finns ett par konstgjorda inseminationsmedel, som inkluderar IUI och IVF, som ofta kraver sjalvinjektioner av receptbelagda lakemedel mot hormonell infertilitet. Dessa skott ar subkutana, vilket betyder lampligt under porerna och huden, och de gors i de oljiga vavnaderna som placeras mellan dina porer och hud samt muskelmassan nedanfor.

Aven om det kanske later laskigt och kan gora dig lite spand vid forsta forsoket kommer du marka att erbjuda ditt subkutana skott ar mycket enklare an du forestaller dig. Vid den tredje injektionen kommer du inte att tveka i sjalva verket kommer du formodligen att kanna dig som en proffs. Aven om det kan ta lite langre tid runt forsoket, ser du att bara tio eller femton minuter kommer att bli ombedd att slutfora proceduren, borja borja.

Din infertilitet medicinska kliniken kan halla klasser om hur man gor skott eller kanske mer an garna beratta hur du kan utfora inledningsvis injektioner. Se till att fraga! Har ar en lista over de steg du bor ta for att slutfora din dagliga injektion av fertilitet, som en paminnelse:

-I vissa fall bor infertilitet receptbelagda lakemedel hallas i kylskapet. Ta det ungefar en halvtimme innan du gor injektionen om det ar fallet for dig. Lakemedlet maste vara vid omradets temperaturer nar du tillater dig sjalv skottet.

-Var noga med att samla allt du behover innan du borjar pa en ren, plan yta. Du kommer att krava dina behandlingsflaskor och spruta (vissa droger kommer i en forfylld spruta, andra du ska blanda), forutom nalen for att blanda behandlingen och nalen for att ge bilden. Du kommer dessutom att ta nagra alkoholhaltiga drycker och nagra gasbindor.

-Skolj handerna helt och hallet helt for att undvika sjukdom.

-Vissa mediciner behover kombinera Du maste folja vissa blandade rekommendationer som presenteras av din lakare eller sjukskoterska och ta in dosen godkand i sprutan. Vanligtvis varierar nalen som du anvander for att kombinera receptbelagda lakemedel och drar den i sprutan jamfort med nalen som ar anvandbar for dina skott. (Sallan anvands en storre nal for att blanda lakemedlen, vilket sakerstaller att blandningsforfarandet gar effektivt.)

-Sa snart din medicin kombineras, fast nalen for att skjuta in i sprutan och darefter ta bort gransen hantera i nalen. Om din spruta ar forfylld med en formonterad aggadoption nal, du behover forst bara ta bort nalskyddet.

-Hall sprutan uppe till hoger, anvand nalen uppat och ror forsiktigt langs sprutans sida for att fa mojliga luftflodesbubblor som gar upp till oversta nivan. De flesta kommer att flytta direkt upp till toppen, aven om nagra bubblor kan forbli och det ar okej. Tryck langsamt och gradvis pa sprutan, tvinga ut nagra atmosfarbubblor, tills antligen presenteras en liten minskning av behandlingen pa nalens spets. Satt tillbaka nalskyddet tills du ar redo att flytta till nasta steg om du inte ar redo att ge dig sjalv injektionen. Oavsett vad det ar avgorande att aldrig tillata nalhinnets effekt nagon yta.

-Komma fram, valj din injektionswebbplats. Din sjukskoterska eller lakare kommer att beratta var de vill att du ska gora injektionen, men typiskt ar den vanligaste platsen runt och strax under naveln. Det ar lampligt att utfora injektion i en nagot varierad region nar, helt enkelt for att rensa bort irritationsformagan hos huden. Se till att du rensar bort en skottplats dar det finns en arrvavnad eller stota.

-Rengor det plukade omradet noggrant genom att ha en alkoholpinne och lat luften torka ut. (Om alkoholhaltiga drycker annu inte har dehydratiserats helt, stannar den nar du har tagit skottet.) Forhindra att du vifter eller blaser dina hander for att snabbt skapa alkoholfria drycker. gor det formodligen aterinfora bakterier i omradet.

-Pa din foredragna skotwebbplats klammer du omkring en tum av porer och hud, vilket hjalper till att flytta fettvavnaden upp fran muskelvavnaden. Fortsatt och ta nalen motsatsen och innehalla sprutan som en pil. Tryck fast nalen genom huden i 90 graders vinkel, aven om du tar ett djupt andetag, andas ut och forsiktigt. Nar hela hela nalen ar pa, ar det mojligt att starta den klamda huden. Tryck forsiktigt in sprutan helt tills alla mediciner ar implementerade. Det ar inte nodvandigt att rusa; Det ar faktiskt perfekt att spendera lite tid.

-Nar receptbelagda lakemedel ar helt administrerade, ta forsiktigt bort nalen och hantera injektionswebbplatsen med en gasvaska. Manga manniskor haller gasvaskan mot huden och precis bredvid nalen innan du tar ut nalen. Det kan forhindra att huden mottar dras nar nalen tas bort. Du kan anvanda ett Band-hjalpmedel for att tacka det tills det stannar om injektionsstallet bloder lite.

-For sakerhetsanvandning, dump nalen eller sprutan i punkteringsbekraftelserutan. Vissa lakemedelsbutiker erbjuder en speciell nallada. En eventuell punkteringsbehallare som en tom plastmjolkkartong eller kaffekanna, fungerar lika bra om ditt apotek inte gjorde det.

Om du vill ha mer information om syntetisk insemination, ring idag centrum for reproduktiv medicin (CORM) for att traffa vara medkannande och mycket framgangsrika infertilitetsguruer. Var personal kan svara dina problem och vara hogkvalificerade virilitetsexperter kan bestamma huvudorsaken till dina virilitetsproblem och foresla de mest effektiva losningarna for att hjalpa dig att uppna ett barns barande. CORM har tva lattplacerade fullservicefruktkliniker i Beaumont och Webster.

Leave Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir